Böcker

  Bokserien jag skriver på heter Sagan om Cærnham. Cærnham är centrum i berättelsen. Det är den borg som familjen bor på - en plats full av 

  kärlek, glädje och trygghet. När medlemmar av familjen befinner sig på andra platser önskar de att få återvända till Cærnham.

  Sagan om Seiri är den första delen i serien. Del två förväntas bli släppt under hösten 2024.

  Kort om del 2: Sagan om ... En liten flicka tvingas fly från sitt hem. Hon växer upp på en plats där hon inte vill vara och hon längtar efter  

  förändring. En dag händer det! Nya möjligheter öppnar sig och hon fylls av förhoppningar ... 
  I uppföljaren till Sagan om Seiri får läsaren återknyta bekantskapen med Seiri och hennes anhöriga och återvända till de platser som finns i 
  min debutroman. Jag arbetar vidare med del tre och fyra ...